• Ilmainen palautus
  • Vastuullisesti tuotettua
  • Myymälä Martinlaaksossa
  • Ilmainen palautus
  • Vastuullisesti tuotettua
  • Myymälä Martinlaaksossa

Yhteiskuntavastuu

Mercurian vastuullisuustyö perustuu yrityksen arvoihin, visioon ja strategiaan. Mercurian kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Mercuria huolehtii omalta osaltaan yhteiskuntavastuusta, ja se on olennainen osa Mercurian arvoja (yhdessä – vastuullisesti – uudistaen), toimintastrategioita, johtamista ja jokapäiväistä työtä. Tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kannattavuutta sekä yhtenäistää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja. Kestävän kehityksen toimenpiteiden toimeenpanoa edesauttavat erilaiset työryhmät ja ohjelmat, ja toimenpiteille asetettavat tavoitteet sekä niiden seuranta.

Ohjelma sisältää seuraavia teemoja:

1. Ekologinen vastuu

- Ympäristö

2. Taloudellinen vastuu

- Hyvä hallinto

- Vastuullinen hankinta ja ostotoimet ja talous

3. Sosiaalinen vastuu

- Asiakkaat, Työyhteisö

- Yhteiskunta

Näillä yhteiskuntavastuun osa-alueilla Mercuria pyrkii saavuttamaan hyvän työ- ja opiskeluympäristön, jossa on huomioitu ympäristö ja vastuullinen talous. Lisäksi tavoitteenamme on kouluttaa vastuullisia kansalaisia, joilla on tietoa ja osaamista kantaa vastuuta ympäristöstä, kanssaihmisistä ja taloudesta.